Címerhatározó/Rehák címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rehák család címerével foglalkozik.


szemerjai RehákSzerkesztés

 


magyar nemesség, címer, előnév
Királyi Könyvek - K 19 - 69. köt. - p. 833-837.
Adományozó - Ferenc József - magyar király - - -
Adományos - Rehák Ödön - pénzügyi tanácsos, nyugalmazott pénzügyigazgató - - -
Adományos által - Rehák Anna Mária Franciska - - - - leánya
Ellenjegyző - Jósika Sámuel - - báró - -
Eredeti kiállításának helye - Budapest
Eredeti kelte - 1895.01.08.

Címerleírás: Egy álló, vizszintesen felezett vitézi pajzs, melynek felső vörös mezejében fekete kötésű, arany szegélyű nyitott könyvre fektetett ludtoll, alsó arany mezejében pedig egymást keresztező bárdos vesszőnyaláb (fasces) és aranymarkolatu egyenes kard látható. A pajzson koronázott nyilt lovagsisak nyugszik jobbról vörös-ezüst, balról kék-arany foszlányokkal. A sisak koronájából párducz-kaczagányos, aranysujtásos vörös atillába öltözött, fehér prémes vörös föveggel ellátott, jobbjában ludtollat tartó, balját csipőjére támasztó magyar férfialak emelkedik ki. - Van címerfestmény - Ernst August Krahl - ép -
Címerszőnyeg: díszes keret, címer: Magyarország
Pajzs: - reneszánsz pajzs - vörössel és arany-nyal vágott - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: könyv
Címerkép: írótoll
Címerkép: kard
Címerkép: fasces
Címerkép: bárdos vesszőnyaláb
Sisak: pántos sisak - korona
Sisakdísz elem: férfi
Sisakdísz elem: írótoll
Sisaktakaró: vörös-ezüst
Sisaktakaró: kék-arany [1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs