Címerhatározó/Robitsek címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Robitsek család címerével foglalkozik.


ugornyai RobitsekSzerkesztés

 

ugornyai Robitsek Ferenc dr. (Pest, 1859. máj. 24.–Esztergom, 1930. nov. 12.) Pápai protonotárius kanonok címere.

Robitsek József és nejétől, Magister Annától született fiainak adatott a nemesség.


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs