Címerhatározó/Rozsnyói egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) rozsnyói egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Rozsnyói egyházmegyeSzerkesztés

 
A rozsnyói püspökség Trianon utáni címere

A rozsnyói püspökséget 1776. március 13-án hozta létre Mária Terézia javaslatára VI. Piusz pápa a Romanus Pontifex bullájával. Első püspökévé Galgóczy Jánost (1715 k.– 1776. ápr. 6.) nevezték ki, de ő a hivatala elfoglalása előtt meghalt. Trianon után a területe nagyrészt Csehszlovákiához, majd 1939/1993-ban Szlovákiához került.

A rozsnyói püspökök címerei


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs