Címerhatározó/Rudabánya címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Rudabánya címerével foglalkozik.


Pecsétnyomó Rudabányáról, 14. század közepe
  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs