Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rudnay család címerével foglalkozik.


Rudnay Sándor esztergomi érsek halotti címere restaurálás előtt és után
Rudnay Sándor esztergomi érsek címere

A Divék nemzetségből származó család. 1348-ban jutott birtokukba Újfalu és Rudnó Nyitra vármegyében. 1786 körül tesznek először írásos említést róluk, mint Váchartyán birokosa.


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs