Címerhatározó/Ruttkay címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ruttkay család címerével foglalkozik.


felső- és alsóruttkai RuttkaySzerkesztés

 
Ruttkay címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

 

A Ruttkay család címere, Kovács János metszete alapján. (Bél Mátyás műve számára készült, de kéziratban maradt.)

  • Irodalom:

Kovács János: Appendix diplomatica ad historiam comitatus thurocziensis ex documentis autenticisncomitate et numeros sius locis accomodata (1723, kézirat)


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs