Címerhatározó/Sáros vármegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sáros vármegye címerével foglalkozik.


Ch→


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs