Címerhatározó/Sárosizsép címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Sárosizsép címerével foglalkozik.


Sárosizsép címere.gif Sárosizsép zászlója.jpg


A címert 1998. július 6-án fogadták el.

  • Irodalom:


A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs