Címerhatározó/Sároskőszeg címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Sároskőszeg címerével foglalkozik.


Erb kysak.gif

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:



Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs