Címerhatározó/Sélei címer

Ez az oldalacímerhatározó kulcsának részeként a Sélei család címerével foglalkozik.


SélleiSzerkesztés

 

Sélley István részére adott nemesi kiváltságlevéllel kapcsolatos adatok.

A család neve egy régi magyar-horvát nemes földbirtokos uradalom volt I. Mátyás király idejében, korábbról is szerepelnek nyomok Csák Máté idejéből. Az eredeti név Selley, és mindig is lokálpatrióta, vezető család volt. Kihírdették Őfelségének, szentséges Lipót fejedelemnek, Isten kegyelméből királyunknak 1669. augusztus 28-án ausztriai Bécsben kiadott címeres nemesi kiváltságlevelét, melyet Séllyey Istvánnak és általa feleségének: Kiss Annának és gyermekeinek: Györgynek, Mihálynak, Jánosnak és Gergelynek kegyesen adományozott és amelyet őfelsége, továbbá főtisztelendő Szegedy Ferenc Úr váci püspök, akkori udvari kancellár, jelenleg főispánunk és Orbán István Úr saját aláírásukkal megerősítették. A Jelenleg Séllei család legrégebbi, még levéltári és kutatási anyagokban fellelhető, elsőnek fellelhető tagja: Séllei István 1640-es évek. Van bizonyíték arra, hogy a család bárók voltak Zala megyében a 17. század végén. További dokumentumok a családról nem lehet megtalálni.

Vályi András szerint " PUSZTAKOVECZ. Alsó, és Felső Pusztakovecz. Két Horvát falu Zala Vármegyében. Alsónak földes Ura Selley név allot szerepel.

A család tobb név alatt szerepel:Sélei,Séllei,Sélley.

  • Irodalom: Jelzet: A Magyar Országos Levéltár Óbudai irattára 3362 sz. film.Fülek 1672. február 11. Fülek


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs