Címerhatározó/Sérsekszőlős címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Sérsekszőlős címerével foglalkozik.


Sérsekszőlős.jpg

Heraldikai leírás: Álló háromszögű kék pajzs zöld pajzsfővel. A pajzsfőben lebegő helyzetű, szárukon harántirányban keresztbetett leveles arany kukoricaszár és arany búzakalász. A kék mezőben Szent Mihály arkangyal ezüst páncélos alakja, arany glóriával. A pajzsalak a jobb lábával az előtte fekvő, balra fordult ezüst sárkányra lép, két kézzel markolt, felső végén kereszttel ékesített arany lándzsáját a sárkány torkába döfi. A pajzsot két oldalról egy-egy zöld, alul közös tőből ágazó, két-két arany szőlőfürttel ékített leveles szőlőinda övezi. A pajzs alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon fekete nagybetűs Sérsekszőlős felirat olvasható.

Magyarázat: A címer a település katolikus lakosságát kívánja jelképezni. A község védőszentje Szent Mihály, aki a címerben az ikonográfiái hagyományok szerint van ábrázolva. A vallásos hit jelentős közösségteremtő és megtartó erő, a védőszent napján tartott búcsú az egész lakosság számára ünnep. A szőlőindák a települést a története során mindvégig jellemző szőlőtermelést és borászatot jelképezi.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])


  • Irodalom:


A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még: