Címerhatározó/Sümeg címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Sümeg címerével foglalkozik.


Coa Hungary Town Sümeg.svg

Coa Hungary Town Sümeg big.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs