Címerhatározó/Sarkad címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Sarkad címerével foglalkozik.


Búza Barna: Sarkad Fúvószenekar 1969

HUN Sarkad Címer.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs