Címerhatározó/Schiessl címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Schiessl család címerével foglalkozik.


budai SchiesslSzerkesztés

 
A Schiessl család gyógyszerészeinek rokoni kapcsolatai
 
A Schiessl család 7 gyógyszerésze 1817-1953 között Balázsfalván és Zsidvén
 
Schieszl Károly (sz. 1889) doktori értekezése, Kolozsvári FJTE 1913

 

A család Passauból származik, egyik ága Magyarországon, majd Erdélyben telepedett le. Ebben a családban négy generáción keresztül voltak gyógyszerészek. A későbbiekben a szakirodalomban gyakran Schissl vagy Schieszl néven fordulnak elő. Közülük többnek magyar felesége volt, és gyermekeik magyar egyetemen tanultak, ott kaptak gyógyszerészi oklevelet.

A családalapító Johann Franz Schiessl 1715-ben született, a bécsi császári udvarban volt tisztségviselő, később Budán élt, és itt kapta a budai előnevet; 1772-ben halt meg. Az ő fia Franz Josef von Schiessl (1747–1815), aki muzsikusként Pesten, Bécsben, majd Temesváron élt, végül Nagyszebenben a római katolikus templom orgonistája lett. Az ő leszármazottai az Erdélyben élő gyógyszerészek, akik főleg Balázsfalván, Zsidvén és Körösbányán, de rövid ideig Kolozsváron és Marosvásárhelyen is dolgoztak.(Péter H. Mária 2002. 453.)[1]

  • Irodalom:

Péter H. Mária (Marosvásárhely): Erdélyi gyógyszerész dinasztiák. Gyógyszerésztörténeti nyári egyetem 2014. júl. Gyula. 13-14. lap [2]

Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2002. 453-457. (irodalomjegyzékkel)[3]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs