Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sembery (olv. Zsembery) családok címerével foglalkozik.


Sembery szerkesztés

 


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:derzsenyei és zsemberi Zsembery szerkesztés

 

derzsenyei és zsemberi Zsembery Kálmán címer, Ferenc József, 1900


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs