Címerhatározó/Semriger címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Semriger család címerével foglalkozik.


Semriger Mátyás síremléke 1680.jpg  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs