Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Semsey családok címerével foglalkozik.


semsei Semsey szerkesztés

 
 
 
 

Semsei Semsey László 1907. augusztus 25. Bad Ischl Ferenc József grófi rang és címer általa: gyermekei András, Ilona, Ladislaja

P 597 Semsey cs. lt.

  • Irodalom:

Kádas István: Középkori család- és birtoktörténEt: a Semseiek. Fons 2013/4. 423-454. [1]

  • Külső hivatkozások:

[2]


sepsi Semsey szerkesztés

 
sepsi Semsey címer 1654
 


  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs