Címerhatározó/Siklós címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Siklós címerével foglalkozik.


Siklós címere 1990 óta
Siklós pecsétje 1850 körül

Siklós Város Önkormányzatának

22/1997. (X.3.) rendelete

a városi címer és zászló alapításáról és használatáról


A képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdésének a.) pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A címer és zászló leírása


1. §. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

2. §. (1) Siklós város címere a pajzs alakú címertest, vízszintesen három részre osztott. A címer közepén az ezüst színű stilizált várkép a város életében a vár meghatározó szerepére utal. A felső mélykék sávban egyrészt Siklós történelmi múltjára: a Garai, a Perényi és a Batthyány családok korára utal, másrészt kifejezi az itt élő három nemzetiség: a magyar, a német és a délszláv nemzetiség összefogását. Az alsó arany színű mező a mezőgazdaságot szimbolizálja. A címertestet, a vár stilizált képét és a három korongot fekete kontúrok emelik ki a háttérből.

(2) Siklós város zászlója: a zászló alapszíne arany, alsó szélén kék-arany színű, hatszor ismétlődő bojtozással. A zászló középső részén kell elhelyezni a város címerét és alatta - a címer szélességének megfelelő térközben - kell feltüntetni Siklós helységnevet, nagybetűkkel, arany színnel. A helységnév feliratot fekete kontúrok emelik ki a zászló aranya színéből. (...) [1]

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs