Címerhatározó/Sillye címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sillye család címerével foglalkozik.


Sillye 1605.jpg

Forrás: Sillye Judit, a hajdúkapitány ükunokája illetve Pest megyei levéltár

Bocskai István címadományozó levelét /magyar fordításban/mely Fülöpi Sillye Mihály és Gergely részére íródótt, kelt Szentjobbon 1605 október 3.-án, őrzi a család. "....Ezen igaz és tökéletes nemesség jeléül neki a következő címert a nemesség jelvényéül, egy címerpajzsot t.i. pirosszínben tartva, melynek mezejében látni egy vasba öltözött levágott emberi kart, amint a kirántott karddal egy keresztül szúrt német fő látható, amint vércseppek csöpögnek le róla. A pajzs fölött katonai sisak van elhelyezve, melynek tetején a királyi korona drágakövekkel és boglárokkal szépen kiképezve látható,melyből ugyancsak az előbbiekhez teljesen hasonló emberi kar a levágott német fejjel és kirántott karddal, mint két sötét vasszínü szárny emelkedik ki. A sisaktetőről különböző színü címertakaró ömlik széjjel a címerkép széléig és így azt díszíti. ....lelkünkben elhatározva és biztos tudatunkban Sülye Mihálynak és ugyancsak Sülye Gergelynek és az ő örököseik – és mindkét nembeli utódaiknak kegyelmünkben adtuk és adományoztuk......"[1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs