Címerhatározó/Singreiner címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Singreiner család címerével foglalkozik.


Singreiner címer.jpg

Singreiner (Singrenius) János könyvnyomtatói vignettája

Személynöki állásában Werbőczinek alkalma nyilt, hogy az 1514-ik évi országgyűlésen tett királyi igéret teljesülését, a Hármaskönyv megpecsételt példányainak a vármegyék részére szétküldését kieszközölje. Ezt nem tette. E helyett, hogy általános használatba vételét biztosítsa, más útat választott.

Könyvét sajtó útján bocsátotta közre. Evégett egyik kiváló bécsi nyomdászhoz, Singreiner (Singrenius) Jánoshoz fordult, ki 1510-től Vietor nyomdászszal együtt dolgozott, 1514-ben pedig önálló nyomdát állított föl és csakhamar ízlésével, ügyességével, szorgalmával nagy hírre emelkedett.(Fraknói)[1]

  • Irodalom:

FRAKNÓI VILMOS: WERBŐCZI ISTVÁN 1458-1541. BUDAPEST, 1899 [2]

MAYER: Wiens Buchdruckergeschichte. (Bécs, 1887.) I.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Lásd még: