Címerhatározó/Somogymeggyes címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Somogymeggyes címerével foglalkozik.


Heraldikai leírás: Álló háromszögű pajzs, melynek zöld mezejében lebegő helyzetű, felül széthajló, hét arany búzakalász, amelyek összefogott szárai előtt két, egymáson harántirányban keresztbetett, élével lefelé fordított kaszapenge látható. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon fekete nagybetűs Somogymeggyes felirat olvasható.

Magyarázat: A címer alkotója elsősorban a település mezőgazdasági jellegét kívánta megjeleníteni, a pajzs zöld színe, a búzakalászok és a kaszapengék is erre utalnak. A mai község 1947-ben hét puszta (Csicsalpuszta, Felső- és Középső Csesztapuszta, Magyalpuszta, Meggyespuszta, Póczapuszta és Sárkánypuszta) egyesüléséből alakult. Erre utal a búzakalászok hetes száma, amely ugyanakkor vallási jelkép is. A kalászok egymáshoz simulása, egy nagyobb egységgé válása pedig a lakosság együvé tartozását, a községért való közös erőfeszítését, tevékenységét szimbolizálja.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: