Címerhatározó/Sonleitner címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Sonleitner (olv. Zonleitner) családok címerével foglalkozik.


Karomi Bornemisza István 1628. augusztus 10. Bécs II. Ferdinánd címerbővítés általa: felesége Sonleitner Regina, nagybátyja Mihály és annak fia Mihály

megj.: 3 címerrajz: a Bornemisza család régi és új címere, a Sonleitner család címere. Az oklevél megerősíti I. Ferdinánd 1546. február 25-én B. Tamásnak adott oklevelet. Az oklevél mellett II. Ferdinánd 1529. szeptember 30-án Bécsben B. Istvánnak kiadott oklevele, melyben átírja az említett 1564-es és 1628-as okleveleket

R 64

1.1. Törzsszám : HU MNL OL R 64
1.1. Jelzet : 1_0269_a_1
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : téka
1.2. Restaurált : NEM
1.2. Formátum : könyv
1.2. Állapot : jó
1.2. Magasság (cm) : 31
1.2. Szélesség (cm) : 23,5
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : címerbővítés
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet :
Kapcsolódó irat - R_64_1_0269_a_2
Kapcsolódó irat - R_64_1_0269_b_1
Kapcsolódó irat - R_64_1_0269_b_2
1.8. Személyek :
Adományozó - II. Ferdinánd - magyar király - - -
Adományos - karomi Bornemisza István - a pozsonyi királyi posták praefectusa - -
Adományos által - Sonleitner Regina - - - - felesége
Adományos által - karomi Bornemisza Mihály - - - - unokatestvére
Adományos által - karomi Bornemisza Mihály - - - - karomi Bornemisza Mihály fia
Ellenjegyző - Sennyey István - veszprémi püspök, kancellár - - -
Ellenjegyző - Ferenczffy Lőrinc - - - -
1.9. Helyek :
Eredeti kiállításának helye - Bécs
1.10. Dátumok :
Eredeti kelte - 1628.08.10
2.1. Megpecsételt : IGEN
magyar királyi titkospecsét hiányzik

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum, linea per medium transversum ducta, superne in rubrum, inferne vero in caeruleum campos divisum, in qua quidem inferiori scuti area manet ipsum nigrum caput bovinum cum sturione (uti iam praemissum est); in superiori autem campo integra nigra aquila distentis pedibus ac alis expansis, capiteque corona aurea redimito effigiata esse conspicitur. Scuto incumbit galea militaris craticulata sive aperta, solidae nobilitatis decus, quam diadema regium exornat, ex quo vir cataphractus umbilicotenus eminere, ac manu dextra nudam frameam vibrare, sinistra vero abscissam vitim pampinis et botris turgentem ostentare, et capite serto ex spicis contexto, tecto atque exornato, de colloque illius cornu veredario dependente, intuenti obversus esse cernitur. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc nigris et flavis, illinc vero caeruleis et itidem flavis, in scuti extremitates sese diflundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus. - Van címerfestmény - - ép - Beszélő címer, a sisakdíszbeli vitéz kürtje az adományos postamesteri foglalkozására utalva került bele a címerbe.

Címerszőnyeg: fekete-arany keret, kék és zöld damaszkolt háttér, boltív, aedicula, talapzatok, kockás padló, egészalakos ábrázolások: Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Gellért, Szent Adalbert. kísérőcímerek: II. Ferdinánd kiscímere az Aranygyapjas renddel, Magyarország, Csehország

Pajzs: - ovális pajzs - vörössel és kékkel vágott - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: sas
Címerkép: korona
Címerkép: bikafej
Címerkép: tokhal
Sisak: pántos sisak - korona
Sisakdísz elem: páncélos vitéz
Sisakdísz elem: szablya
Sisakdísz elem: búzakoszorú
Sisakdísz elem: kürt
Sisakdísz elem: szőlővessző
Sisaktakaró: fekete-arany
Sisaktakaró: kék-arany

Címerleírás: Nincs - Van címerfestmény - - ép - karomi Bornemisza Tamás 1564-ben kapott, a bővítés előtti címere

Címerszőnyeg: ovális barokk keret, damaszkolt rózsaszín háttér
Pajzs: - Reneszánsz pajzs - Arany-nyal és kékkel vágott - - - -
Címerkép: páncélos vitéz
Címerkép: kard
Címerkép: szőlővessző
Címerkép: búzakoszorú
Címerkép: bikafej
Címerkép: tokhal
Sisak: pántos sisak - korona
Sisakdísz elem: páncélos vitéz
Sisakdísz elem: kard
Sisakdísz elem: búzakoszorú
Sisakdísz elem: szőlővessző
Sisaktakaró: kék-arany
Sisaktakaró: vörös-arany

Címerleírás: Nincs - Van címerfestmény - - - A Sonleitner-család címere. A sisakdísz bivalyszarvai jobboldalt feketével és arannyal, baloldalt vörössel és ezüsttel vágottak.

Címerszőnyeg: ovális barokk keret, damaszkolt rózsaszín háttér
Pajzs: - Reneszánsz pajzs - Fekete-vel és vörössel negyedelt - - - -
Címerkép: griff
Mesteralak: balharánt pólya
Sisak: pántos sisak - korona
Sisakdísz elem: bivalyszarv
Sisakdísz elem: tollcsomó
Sisakdísz elem: naparc
Sisaktakaró: fekete-arany
Sisaktakaró: vörös-ezüst

4.1. Narratio : ... qui inde ab adolescentia sua, honestae vitae rationem complexus, prioribus quidem aetatis suae annis, sub ductu et auspiciis comitis quondam Georgii Basta in expeditione Transylvanica, fidelem augustissimae domui nostrae Austriacae operam impendisse et posteaquam in proxime elapsis annis princeps Transylvaniae Gabriel Bethlen per seditiosos et novarum rerum cupidos homines, contra publicum regni statum, altamque tranquillitatem ex Transylvania excitus, Posonio quoque potiretur. Ipse Stephanus Bornemisza memor fidelitatis nobis debitae, maluit ibidem sua quaeque relinquere, quam eisdem adhaerere, qui fidelitatem nostram merito secutus, durante tunc adhuc undique vel in circumiacentibus provinciis intestina funesta seditione, pro castrensium nostrorum necessitate, ad officium magistri postarum castrensium primum per nos promotus, ac postmodum, sopitis tumultibus, officium mox magistri postarum nostrorum Posoniensium, ex benigna nostra concessione consecutus, in eo in diversis negotiis et commissionibus eidem per nos delegatis, fülelem, diligentem operam navasse dignoscatur ...

4.5. Megjegyzés : Az oklevélen három címerfestmény van: az egyik lapon a Bornemisza család 1564. évi címere és a Sonleitner család címere, a másik oldalon pedig a bővített címer látható.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Lásd még: