Címerhatározó/Spalatoi egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) spalatoi egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) spalatoi egyházmegyeSzerkesztés

A spalatoi érsekek pecsétei és címerei

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs