Címerhatározó/Sponer címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sponer család címerével foglalkozik.


Ugyancsak a [bártfai Szt Egyed templom] torony alatt még egy hasonló szabású, de teljesen elkoptatott vörös márvány síremlék látható. A kettő között két homokkőből faragott sírkő áll. Az egyik Sponer Márton mészáros és neje Zsuzsánna emléke a XVII. század közepéről. Ezt felső harmadában kerubfejek között babérkoszorúba foglalt mészáros czímer (ökörfej és taglók) díszíti ; alsó kétharmadát felirat töltötte ki.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs