Címerhatározó/Stósz címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Stósz címerével foglalkozik.


Stósz pecsétje, 1697

Stósz címere.svg


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs