Címerhatározó/Stanislavits címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Stanislavits (olv. Sztanyiszlavics) család címerével foglalkozik.


Stanislavits címer.jpg

Bulgáriából származik. Stani-Slavich Miklós csanádi püspök és általa unokatestvére Antal, továbbá Mihály fiai Ferencz, Károly, József, György fia Antal, végül Gergely fiai István és György 1745 dec. 29-én nyertek címeres nemeslevelet Mária Terézia királynőtől. A család tagjai közül György Arad vármegyei alispán fia János vingai városi aljegyző, 1832 jún. 18-án hirdettette ki a nemességét Temes vármegyében. Címere balról jobbra rézsútosan vont ezüst pólya által, melyen P. R. E. F. betűk (pro Rege et Fide jelentéssel) olvashatók, két részre oszlik, a jobb oldali kék udvarban arany csillag ragyog, a baloldali vörös udvarban pej lovon páncélos, sisakos (melyen strucc tollak lengenek) vitéz nyargal, balkezével sárga zászlót lobogtatva. A pajzs fölötti sisak koronáján páncélos kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs