Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Stibor család címerével foglalkozik.stiborci Stibor

szerkesztés
 
Stibor vajda a lengyel Ostoja-nem címerét használta
 
Stibor címer
 
Stiborici Stibor egri püspök (1410–1421)
 
Stibor vajda pecsétje, 1402
 
103. Stibor vajda († 1414) székesfehérvári sírkövének töredéke, 1414 körül
 
Ifjabb Stibor síremléke

 

Lengyelországi eredetű kihalt család, Zsigmond uralkodása alatt kiemelkedő szerepet játszottak.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs