Címerhatározó/Stoll címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Stoll család címerével foglalkozik.


váradi StollSzerkesztés

Szatmár vármegyei, felsőbányai eredetű, nagybányai család. Károly és Adolf 1873-ban kaptak czímeres nemes-levelet I. Ferencz József királytól, közgazdasági téren és közszolgálatban szerzett érdemeikért. Tagjai közűl Károly († 1888), bányatanácsos, a vaskoronarend lovagja, 1848-49-ben Szatmár, Máramaros és Szolnok-Doboka határaira Várady Gáborral kirendelt határőr-kapítány, később őrnagy. Fogságot szenvedett, azután 1867-től 18 éven át Nagybánya város orsz. képviselője. - Adolf, (megh. 1895.) udvarbíró és 1848-49-ben nemzetőr. - Károly fia Jenő, budapesti magánzó. - Adolf fia Lajos, budapesti számtanácsos. - Gábor, (megh. 1906.) nagybányai közjegyző. - Béla, jelenleg nagybányai ügyvéd, Felsőbánya város ügyésze, takarékpénztári igazgató, a kaszinó elnöke, számos bányavállalat jogi képviselője stb.[1]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs