Címerhatározó/Sujánszky címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sujánszky család címerével foglalkozik.


Sujánszky.jpg

A Sujánszky család 1631-ben kap nemesi oklevelet. Két testvérnek, Györgynek és Mihálynak szól, valamint anyjuk révén féltestvéreiknek. Édesanyjuk nyilván egy befolyásos, nemesi család tagja volt.

„A pajzs kék udvarában hármas halom középsőjén arany koronából kinyúló három arany búzakalász, oldalvást jobbról ezüst félhold, balról arany csillag ragyog. A pajzs fölött sisak koronáján felemelt szárnyakkal galamb áll, csőrében három búzakalászt tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös."

A címeres levél szerzése idején még egyszerű soltészok voltak, a nemesi címerben lévő búzaszálak erre utalnak, ezért teljesen békés jellegű az egész címer is.

A Trencsénben később provisorrá lett Sujánszky György 1635 pecsétlenyomatán viszont már a hármas halmon nem búzát, hanem jobbra fordult griffet találunk, amely kinyújtott jobb lábában három szál valamilyen növényt tart, bal lába pajzsot, a sisakdísz ugyanez a griff; Sujánszky Mihály pedig 1667-i elmosódott pecsétjén a hármas halmon kettős keresztet láthatunk.[Federmayer: i. m. 250. Ez az ellentmondás a közlő Federmayer szerint további kutatást igényel. Abban sem biztos, hogy György pecsétje Sujánszky Györgyé-e s nem valaki más Györgyé, tekintve, hogy a vezetéknév az iraton megsemmisült] Látszik, hogy Sujáról elszármazott családtagok a pecsétkészítés idején nem voltak a címeres levél birtokában. Mint egyszerű soltésznél jelentősebb tisztségű személyek, talán túl kisszerűnek is találhattak holmi búzát és galambot.

[1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs