Címerhatározó/Szádvárborsa címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szádvárborsa család címerével foglalkozik.


Silicka brezova Erb.jpg

Szádvárborsa (1906-ig Borzova) címere.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs