Címerhatározó/Szárász címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szárász címerével foglalkozik.


Szárász község szavazatszedő küldöttségének pecsétnyomója
Szárász község szavazatszedő küldöttségének pecsétnyomója

HUN Szárász COA.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs