Címerhatározó/Szárics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szárics család címerével foglalkozik.


Szárics József szabadkai konzul címerképe, 1838.jpg

Szárics József szabadkai konzul címere, 1838

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs