Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szénás család címerével foglalkozik.


Szénás István senior címere a Kolozsváron készült ötvöspoháron, 1651

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs