Címerhatározó/Szóláthy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szóláthy, Zóláthy, Szóláth család címerével foglalkozik.


Puthnoki Affra levele Puthnoki Im réhez (Putnok, 1531. október 27.)

A Putnoki család egyik levele 1531-ből tartalmazza a Szóláthy címer leírását, mely egyben az eddig ismert legrégibb magyar nyelvű címerleírás.

103.
Putnok, 1531. október 27.
PUTHNOKI AFFRA LEVELE PUTHNOKI IMRÉHEZ

Megírja a kérdezett születésnapot és cimerleírást. [két pelikán gyűrűt tart]

  • OL P 567. A Radvánszky család levéltára, fasc. XXVI. no. 26.
  • 11,5 x 22 cm-es papíron. Egy fólió.
  • A levél kézírása megegyezik a következő levélével.
  • THALY: ArchÉrt. 12 [1878]: 349; LevT. 2: 5; MoLNÁR-SıMON 196-7. fakszimilével.

.Solgalathom wthan Nagzagos wram .The .k. En thewlem | .kerdÿ wolth hog The. k. Melnap zÿleteth wolna, zenth | elzebet asson Napÿara1 vÿradolan haÿnal felew mel' | zenthelzebetasson Napÿa zombat. Nap wala.; EEs The .k. ha. zolathÿ Mÿhalt2 talalÿa haat | Mondÿa meg Nekÿ hog az Ew chÿmerewth egeb|nek. nem lelhetem, hanem, kewth puplican | madar. Tharth Eg. gÿreth, Eundem valere Exopto | datum Jnputhnok3. in vigilia simonis et Judee 1531.
affra4 contoralis stephani de puthnok5

Címzés:
Egregio domino Emerico | deputhnok. etc | domino sibj metuendo

Jegyzetek:
1 Utána h törölve.
2 Szóláthy Mihály Heves megyében birtokos család (NAGY 12: 420; SzÉLL, Bessenyey 9; T. 30 [1912]: 157) tagja.
3 putnok, Görnör megye, Egertől északra (ma Borsod-Abauj-Zemplén megye).
4 Puthnoki Affra, Puthnoki István felesége s egyben másodunokatestvére. 1470-ben már említik (CsOMA, AbaujTorna 458). 5 Puthnoki István, György fia (CsOMA, Abauj-Torna 459) valószínűleg Mohácsnál esett el (BORovsZKY, GörnörKishont 493).

  • Irodalom:

Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 236-237.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs