Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szaday család címerével foglalkozik.


szadai Szaday szerkesztés

A Bogát-Radvány nemzetségből származó család.

Nagy Iván:

Zemplin vármegye kihalt családa, mely azon megyei Szada helységről, mint ősi birtokáról kapta nevét. Hajdani irásmóddal a helység és családnév „Zoda” alakban fordúl elő. Már 1300-ban comes Ioannes de Zoda birta e helységet.* [Szirmay C. Zemplin not. top. 103.] 1374-ben „Zoday Miklós” hütlenségi bélyegén nyerte a Monoky család Szadát.* [Szirmay C. Zemplin not. top. 171.]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs