Címerhatározó/Szakácsi címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szakácsi címerével foglalkozik.


A Szakácsi plébánia pecsétje, 1463

HUN Szakácsi COA.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs