Címerhatározó/Szalánkeméni címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szalánkeméni, Zalánkeméni család címerével foglalkozik.


Szalánkeméni Mikola Jakab szerémi püspök pecsétje 1440

A nyolcszög alakú pecsétmezőben címerpajzs látható, benne szembe néző emberalak mellkastól fölfelé ábrázolva feje körül glória. Talán Szent Irénusz ábrázolása. Minusculás körirata keret nélküli, a pajzs fölötti betűk: ia[…]. A körirat további részének olvasata bizonytalan. Eredeti: Archiwum Główne Akt Dawnych Zbior Dok. Perg. Nr. 5574. (MNL OL DF 289 005.)

Szalánkeméni Mikola Jakab (?–†1459) életéről, tevékenységéről keveset tudunk. 1419-ben nevezték ki a délvidéki szerémségi püspökség élére. Tisztségét 1459-ig, haláláig betöltötte. Az országos politikában 1440-ben aktívan részt vett, az 1440 januári országgyűlésen jelen volt, és Ulászló királlyal együtt adott ki menlevelet ugyanazon év júniusában. Így feltehetően Ulászló támogatója, a pártharcokban azonban kevéssé tetten érhető.[1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs