Címerhatározó/Szalavszky címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Szalavszky család címerével foglalkozik.


Fájl:Szalavszky.jpg

Nemesmogyoródi Szalavszky Gyula 1918. március 21., Bécs IV. Károly bárói rang és címer

Szalavszky (nemesmogyoródi), báró. Lengyel eredetü felvidéki család, melynek már a XVII. század utolsó évtizedében nyoma van Beckón. A családból Sz. Gyula belső titkos tanácsos, Trencsénm. főispánja 1916. dec. 30. bárói rangra emeltetett. – Címer: ezüst cölöppel hasított pajzs, melynek jobboldali vörös mezejében sziklás talajon ágaskodó balrafordult term. szinü szarvas az előtte álló sziklára támaszkodik, felette a pajzsmező felső jobb sarkában növő ezüst hold; a pajzs baloldali kék mezejében hármas zöld halom kiemelkedő középső csúcsán jobbrafordult term. szinü daru felemelt jobbjában fehér követ, csőrében pedig kigyót tart, felette a mező felső sarkában arany csillag; bárói korona; sisakdisz: a pajzsbeli daru; takaró: kék-arany, vörös-ezüst; jelmondat fehér szalagon kék betükkel: »Omnia pro patria«. – Az adományozott által örökbefogadott fia Szalavszky-Karsay Gyula (szül. 1887. márc. 10.), néhai nemes Karsay Lajos († 1096. nov. .) [1906- Sz. L.] és Szalavszky Zsófia († 1927. ápr. 19.) fia.

Kempelen X. 60.

  • Irodalom:

Illésy-Pettkó: Királyi Könyvek

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még: