Címerhatározó/Szamosújvár címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szamosújvár címerével foglalkozik.


Szamosújvár pecsetje 1838.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs