Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Szele családok címerével foglalkozik.


szentbalázsi Szele szerkesztés

 

 

Irsay László 1431. október 2., Feldkirchen Zsigmond címer általa: apja Pál, atyafiai Benedek, György, Tamás, Ferenc, valamint Szentbalázsi Szele Jakab és Balázs

DL 50.524

  • Irodalom:

A fő czímerszerző a zalamegyei Jersai (Irsai) László, Alsólindvai Bánffy Pál udvari embere. Az általa kért és kétségtelenül vitézi voltára emlékeztető czímer részesei rokonai, a Jersaiak és ezenfelül Szentbalázsi Szele György két fia, Jakab és Balázs. Az oklevélben az a nevezetes, hogy a két utóbbi néhány évvel az előtt, 1428 jun. 22-én Galambócz vára alatt kelt oklevéllel, már részesült czímeradományban; ekkor családi nevük még Kökényesi, a czímer pedig egészen más (l. az I. füzet XII. tábláján). Noha 1428-ban ők maguk kérik a királyt, hogy griffet adjon nekik czímerül, 1431-ben nemcsak újabb czímeradomány részesei, hanem nyoma van annak is, hogy a griff helyett ezt a fiatalabb czímerképet tényleg használták.

A czímerkép az adományozottak közt talán legrégibb példája azon tipikus magyar czímereknek, melyekben fegyvert (kardot vagy buzogányt) tartó könyöklő kart látunk. Ilyenekben XVI–XVII. sz. heraldikánk különösen gazdag. Megszoktuk ezeket katonai pályán érdemeket szerző egyének jelvényeül tekinteni. A Jersai-armális nem részletezi azokat az érdemeket, melyekkel a czímerszerző a király kegyelmére rászolgált; teljes általánosságban emlékezik meg róluk; csak annyit tudunk meg, hogy Jersai László első sorban urának, Bánffy Pálnak csapatjában tüntette ki magát.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

Külső hivatkozások:

[1] [2]


Szele 1584 szerkesztés

 
Rudolf magyar király címeres nemesi levele Szele Mihálynak Prága, 1584. szeptember 20.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még: