Címerhatározó/Szemes címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szemes család címerével foglalkozik.


Szemes György (1827-1843) főesperes címere.jpg

Szemes György dr.

1827. komáromi plébános, budarévi prépost, 1843. esztergomi kanonok, honti főesperes.

1793. jan. 29. Somorja †1853. jan. 01. 60 évesen Esztergomban.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs