Címerhatározó/Szendy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szendy család címerével foglalkozik.


Szendy másképp ErneySzerkesztés

Régi kihalt család, melynek egyik őse Gothard még a XIII. században élt. Tagjai a [Abaúj] megyében közhivatalokat viseltek, Pál 1564-ben Abaujvármegye alispánja. Birtokos volt Szend, Korlát, Kelecsény. F.-Méra, Homrogd falvakban.[1]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs