Címerhatározó/Szenice címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szenice címerével foglalkozik.


Szenice címere 1987.jpg


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs