Címerhatározó/Szentdomonkos címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szentdomonkos címerével foglalkozik.


Coa Hungary Town Szentdomonkos.svg


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs