Címerhatározó/Szepesházy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szepesházy család címerével foglalkozik.


Szepesházy címer.jpg

Szepesházy, címer.jpg

felsővizközi Haasz majd Szepesházy. Nemesség: 1798. április 28., Ágost Tóbiás (neje Teöke Ilona) testvérei, András és Jakab, valamint hármuk gyermekei részére

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs