Címerhatározó/Szepesolaszi címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szepesolaszi címerével foglalkozik.


Szepesolaszi pecsétje


  • Irodalom:


A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs