Címerhatározó/Szepesolaszi címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szepesolaszi címerével foglalkozik.


Szepesolaszi pecsétje
  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs