Címerhatározó/Szepesszombat címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szepesszombat címerével foglalkozik.


Szepes-Szombat címere.png


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs