Címerhatározó/Szepesváralja címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szepesváralja címerével foglalkozik.


Szepesváralja pecsétje
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs