Címerhatározó/Szepesváralja címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szepesváralja címerével foglalkozik.


Szepesváralja pecsétje


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs