Címerhatározó/Szerémi egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a szerémi egyházmegye címerével foglalkozik.


Szerémi püspökség szerkesztés

A szerémi püspökök pecsétei és címerei


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs