Címerhatározó/Szilágysomlyó címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szilágysomlyó címerével foglalkozik.


Szilágysomlyó postai bélyegzője

Szilagysomlyo 1902.jpg

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs